forbot
+7 (701) 738-37-98
  • Eksima Aktau, TOO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Vòng kẹp dành cho sửa chữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng kẹp dành cho sửa chữa
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Đinh tán mặt bích
Đang có sẵn 
Nhóm: Đinh tán mặt bích
Vòng kẹp dành cho sửa chữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Vòng kẹp dành cho sửa chữa
Liên hệ

Địa chỉ

Kazakhstan,  Mangistauskaja oblast,  Aktau,  130000,  29 mkr, zhiloj housing estate «Tolkyn-2», house 109

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Eksima Aktau, TOO. Tất cả thông tin về Eksima Aktau, TOO tại Aktau (Kazakhstan).